Global Dynamism Index (GDI) Chile na 2 miejscu

Grant Thornton Global Dynamism Index (GDI) został opracowany przez  Economist Intelligence Unit (EIU).  Model obejmuje 22 wskaźniki dynamizmu gospodarki podzielone na pięć kategorii: otoczenie prawno-polityczne, ekonomia i wzrost, nauka i technologia, rynek pracy i kapitał  ludzki, system finansowy. GDI przedstawia korzyści jak i ryzyka związane z prowadzeniem biznesu w danym kraju. Indeks przedstawia obszary, które powinny zostać wykorzystane przez rządy do przyciągania inwestorów oraz pokazuje dziedziny, w które poszczególne kraje powinny inwestować.
Chile z wynikiem 65 punktów zajęło 2 miejsce w Grant Thornton GDI 2013. Gospodarka Chile przesunęła się w indeksie o dziewięć miejsc do góry, głównie dzięki poprawie wyników we wskaźnikach: Środowisko finansowe ( 3 miejsce ) oraz  Praca i kapitał ludzki ( 8 miejsce).

Pozostałe kraje Ameryki Łacińskiej: Peru i Urugwaj (24), Meksyk (31), Wenezuela (35), Kolumbia (40), Brazylia (42), Argentyna (53).

…Polska z wynikiem 54 punkty.

Więcej na: Global Dynamism Index
Chile: PDF