ONZ wypowiada się w sprawie konfliktu Chile z Indianami Mapuche

Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała władze Chile, aby zaprzestały stosowania przemocy przeciw Indianom Mapuche.

Spór między rządem chilijskim, a Indianami Mapuche trwa już parę lat, jednak konflikt ten zaostrzył się w zeszłym roku, kiedy doszło do podpaleń oraz ataku na dom i budynki gospodarcze rolników, podczas którego zginęło starsze małżeństwo. Sytuacja ta wstrząsnęła krajem i opinią publiczną, która stwierdziła, że rządy Sebastiana Pinery zaczęły opierać się na środkach stosowanych za czasów dyktatury Pinocheta.

Prawnik ONZ ds. praw człowieka Ben Emmerson po wizycie w Santiago de Chile stwierdził, że sytuacja w południowych regionach Araukania i Bio Bio jest bardzo niestabilna. Uważa on, że takie zdarzenia mogą „przerodzić się w większy konflikt regionalny, jeśli nie zostaną podjęte pilne działania przeciw przemocy”. Podkreślił też, że Chile ma wystarczającą gamę środków prawnych, aby poradzić sobie z tą sytuacją, a nie koncentrować się na użyciu antyterrorystycznych procedur.

Foto: REUTERS/Jose Luis Saavedra

ONZ już wcześniej przedstawiło listę zaleceń mogących przyczynić się do poprawy sytuacji. Według raportu ONZ w ciągu ostatnich paru lat rząd chilijski podjął kroki w celu polepszenia sytuacji mniejszości, jednak jak widać nie wystarczająco. Jednym z głównych celów Indian Mapucze jest odzyskanie historycznych terenów, co jest bardzo niekorzystne dla kraju z punktu widzenia rozwoju przemysłu.

Po więcej informacji na temat Indian Mapucze oraz konfliktu z chilijskim rządem na stronie its24.wordpress.com

Foto: intercontinentalcry.org
Foto: Catolonline