Ranking The Found for Peace – Chile na 26 miejscu

Chile znalazło się na 26 miejscu (178 ocenianych państw) w rankingu The Found for Peace, FFP (pozarządowa, apolityczna, badawcza organizacja z Waszyngtonu). Podczas określania pozycji i sytuacji danego państwa FFP bierze pod uwagę kilkadziesiąt wskaźników m.in: poziom przestrzegania praw obywatelskich, rozmiary ubóstwa i działanie służb publicznych. Z całkowitym wynikiem 42.0 (spadek o -0,3 w stosunku do roku 2013), Chile uplasowało się na pierwszym miejscu w grupie państw stabilnych – tuż przed Polską (42.1). Rezultat ten daje Chile pozycję zaraz za grupą państw „bardzo stabilnych”. 

Strona The Found for Peace
Raport PDF