Światowy Indeks Pokoju 2014 – Chile na 30 miejscu

W Światowym Indeksie Pokoju (GPI) wyliczanym przez Instytut Ekonomii i Pokoju, Chile z wynikiem 1.591 zajęło 30 miejsce na 162 możliwych (rok 2013 – miejsce 31).

Przy tworzeniu rankingu bierze się pod uwagę 22 czynników, w tym: wydatki na zbrojenia, działalność przestępczości zorganizowanej, stosunki z sąsiadami, rozmieszczenie wojsk danego kraju na terenach obcych państw, potencjalne zagrożenie terrorystyczne w obrębie granic, a także stabilność polityczną oraz liczbę samobójstw.

W rankingu państw Ameryki Południowej, Chile w dalszym ciągu znajduje się na drugiej pozycji – razem z Urugwajem są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w tym rejonie.

Więcej informacji:
Raport PDF
Info Chile
Vision of Humanity